Cập nhật Tiến độ cầu Thủ Thiêm Số 2 Tháng7/2019

Về phía mặt bằng bên Quận 1 cụ thể còn vướng 6 hộ dân và 4 đơn vị gồm: Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco, Tổng công ty Ba Son, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 1 và Bộ Tư lệnh Hải quân.

Update Tiến độ cầu Thủ Thiêm Số 2 Tháng7/2019

Trong khi đó, nhà thầu thi công cầu Thủ Thiêm 2 phía quận 2 đến nay đã thảm bê tông nhựa phần đường dẫn. Phần cầu chính đã hoàn thành mố S5, trụ S4, trụ S3, bệ trụ tháp S2 (giữa sông) và cọc khoan nhồi trụ S1.

Deadline thông xe 02/09/2020