Ascent Garden Home

👉 Dự án mới nối tiếp chuỗi Ascent - Tiến Phát Corp  (Hòa Bình).
🏡 Ascent Garden Home - Tân Thuận Đông Q7
Nghe thông tin tháng 7/2019 bắt đầu công bố giữ chổ.

Anh chị em khu nam chia sẻ ít thông tin về dự án này thử. Đợt trước Ascent Bình Thạnh bán nội bộ có 1 buổi mà cháy hàng @@