Cập nhật tiến độ Sunshine City Quận 7

Cập nhật tiến độ Sunshine City Quận 7

S1 đã xây dựng đến tầng 13
Tốc độ xây dựng tốt như thế này , chẳng mấy chốc khách hàng sẽ nhận nhà ngay thôi
Hotline :